Công ty Núi Ấn Sông Trà (Inn Co., Ltd)

Là con dân nước Việt, chúng tôi yêu dải đất này.

Là hậu duệ của những người mở cõi trời Nam, chúng tôi biết ơn, kế thừa và phát triển.

Một gia đình muốn phát triển, đòi hỏi các thành viên gia đình nỗ lực; một dòng họ muốn phát triển, đòi hỏi các gia đình phải tinh tấn; một cộng đồng muốn phát triển, đòi hỏi các dòng họ có tinh hoa.

Để màu xanh phủ khắp, cần vốn liếng; để có vốn liếng thì phải kinh doanh; công ty Núi Ấn Sông Trà là một trong những công ty như thế.

Để vững bền, cần kết tình hữu hảo; công ty Núi Ấn Sông Trà mong mỏi kết vòng tay ngũ hải.

Rạng!

Các mảng buôn khác Ngày đăng: 09/09/2020 22:06:23
Phòng khám Sông Trà Ngày đăng: 09/09/2020 22:10:38

Giao tiếp trực tuyến

 0909199849

Ngũ hải

Gia Định hoài niệm

1. Xuất nguồn tên gọi. Chắc không ít người nghe “Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về” khi nói về xứ miền Nam nắng…

Thời cơ

Tuyển bác sỹ, y tá cộng tác

Chúng tôi mong mỏi mở rộng mạng lưới Dịch vụ Bác sỹ & Chăm sóc Sức khỏe tại nhà 24/24 (Inn Care) của Inn Co., Ltd tại Sài Gòn và…

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 8080

ajax-loader